Que diu la premsa…

Despoblament als pobles valencians en A punt Média. >>
Set ajuntaments de Lleida creen el moviment «Munixic» per evitar la marxa de joves dels pobles. >>
Encuentro juvenil en un Béjar despoblado de juventud >>