Comarques rurals

La major part de les comarques rurals d’àrees de l’interior de la Comunitat Valenciana són entorns d’una profunda reculada demogràfica, on s’han produït reduccions poblacionals superiors al 50% en la població respecte als últims 60 anys, i també un envelliment notable dels actuals residents, els quals, en les localitats de població inferior a 500 habitants, són en un 50% majors de 65 anys. La major part de les comarques tenen densitats de població inferior als 10 habitants/km2. Com a mostra tenim els 6,50 h/km2 del Rincón de Ademuz o els 6,13 h/km2 de l’Alto Mijares, per la qual cosa es dedueix que en aquestes comarques hi ha molt poca població jove. Des de l’IVAJ, en col·laboració amb la Universitat de València, volem donar eines tant als joves com als dinamitzadors socials de les comarques d’interior perquè s’implementen sinergies d’empoderament entre la joventut de les dites comarques.